Vænget [til Forsiden] [til Vejoversigten] 
Vænget 2

Huset ligger inde i Roden Skov og har ikke været beboet i mere end 15 år. Stråtaget er midlertidig sikret med presenninger.

Huset har i 2013 fået nyt tag, men er stadig ubeboet.