Skolebygninger [til forsiden]


På Nystedegnen findes mindst 32 bygninger eller bygningskomplekser, der har været brugt eller stadig bruges til skole. 4 af bygningerne er såkaldte Rytterskoler fra ca. 1723.

Her bringes billeder og korte omtaler af bygningerne i alfabetisk rækkefølge efter stednavnet (bynavnet). Vurderingen af bygningernes bevaringsværdi stammer fra Kommuneatlas Nysted.

De tilknyttede oplysninger kan være mangelfulde eller forkerte, så redaktionen vil være taknemmelig for uddybende og korrigerende oplysninger.


Vestre Skole

Rytterskolen

Østre Skole

Døllefjelde Skole -
Bruun allé nr. ?

Opført i 1929 og afløst af Brydebjergskolen i 1963. Er nu i privat eje. Høj bevaringsværdi.

Brydebjergskolen - Brydebjergvej nr. 11                     

Bygget 1963 som afløser for St. Musse, Døllefjelde, Stubberup, Ø. Ulslev og Herritslev skoler. Senere udvidet med en træbygning og i 2001 ombygget og udvidet. Tillægges lav bevaringsværdi.

Skolen blev nedlagt pr. juli 2011. Hvad bygningerne derefter bruges til, er uvist.

I Frejlev findes 3 skoler:

Rytterskolen fra 1721 (Enghavevej 1 - middel bevaringsværdi), Vestre skole fra 1914-1962 (Kettingevej ? - høj bevaringsværdi) og Østre Skole fra 1872 (Enghavevej ? - middel bevaringsværdi). Rytterskolen blev i 1872 suppleret med en Østre Skole og i 1914 erstattet af en ny Vestre Skole.

Begge skoler blev i 1962 sammen med Grønnegade Skole og den daværende Kettinge Skole afløst af en nybygget Kettinge Skole på Kettingevej 78.

 

    
Fil:Sløsse Skole 3.JPG

Grønnegade Skole - Torupvej nr. 6

Bebyggelsen Grønnegade ligger i Bregninge sogn, men både kirken og skolen blev placeret i Grønnegade.

Skolen er bygget ca. 1910 og blev nedlagt 1962 da eleverne blev flyttet til en nybygget skole I Kettinge. Bygningen er i dag privatbolig og tildelt høj bevaringsstatus.

    
    
Fil:Godsted Skole 01.jpg   
   

I Godsted findes 2 skoler - begge på Godstedvej

Ret over for Godsted Kirke ligger skolen bygget i 1856. Den blev taget ud af brug i 1920 og er i dag privatbolig. Man har en tegning af dens forgænger, der lå på samme plads.

I 1920 byggedes en ny skole øst for byen. Den blev udvidet allerede 1925 og fungerede til 1960 da den blev erstattet af Krumsøskolen. Bygningen er i dag privatejet og fungerer bl.a. som Bed and Breakfeast. Begge skolerne er tildelt middel bevaringsværdi.

Herritslev Skole - Solgårdsvej 5

Der har ligget en rytterskole i Herritslev, men den er nedrevet. Den eksisterende skolebygning er fra ca. 1910 og blev taget af brug i 1963, da Brydebjergskolen stod klar. Bygningen er i dag privat beboelse og af middel bevaringsværdi.

 

I Kettinge/Rågelunde findes 4 bygninger, der har huset en skole.

En rytterskole (Rågelundevej ?) fungerede fra 1721-1914, hvor den blev revet ned og en ny bygning opført på grunden. Denne bygning blev ca. 2013 erstattet af et nyt hus, der vistnok også har smme udstrækning som den oprindelige bygning.

Afløseren var en ny skole (Kettingevej 60), som fungerede som skole fra 1914-1962. Derefter har den i mange år huset kommunale institutioner som ungdomsklub og børnehave, men står p.t. tom. Den betegnes som af middel bevaringsværdi.

En ny Kettinge Skole (Kettingevej 78) toges i brug i 1962 og blev nedlagt 2001. Denne bygning bruges i dag efter en stor ombygning af forskellige kommunale institutioner og private foreninger. Lav bevaringsværdi.

Som reaktion på lukningen af Kettinge Skole oprettedes en friskole i 2001 i Kettinge Savværks bygninger. Den måtte dog lukke i 2008. Karakteren af høj bevaringsværdi knyttet sig sikkert til situationen i 1993, hvor komplekset havde fungeret som savværk gennem ca. 80 år. Denne skole eksisterede kun i få år. Nu er der en børnehave i nogle af bygningerne

     

Krumsøskolen - Krumsøvej ?

Skolen tages i brug i 1960 som afløser for Godsted, Vester Ulslev, Øster Ulslev og Strandby skoler. Nedlægges 1990 og børnene overføres til Brydebjergskolen. Navnet bruges i øjeblikket af en specialskole, der en tid brugte bygningerne, men som nu ligger på Vestlolland. Ejerforhold ukendte. Bevaringsstatus ukendt.

 

Nysted

Som egnens hovedby, har Nysted i tidens løb lagt rum til mange forskellige skoler. Der har muligvis været en form for undervisning i byens franciskanerkloster allerede i 1300-tallet. Klostret blev nedlagt i 1538, men få år senere (før 1578) oprettedes en latinskole i Adelgade 101. Latinskolen nedlagdes 1740 og en borgerskole oprettedes i bygningen. Denne skole flyttedes senere til Adelgade 103 og i 1852 toges en ny skole i brug i Adelgade 61/63?.

Både 1911 og 1954 byggedes til, i 1966 indrettedes nye lokaler i skolens loft og i 1970 opstilledes en pavillon. I 1975 blev 1852-bygningen nedrevet og skolens ældste klasser overførtes til Kettinge Skole. (Se billede af skolens hoveddør herunder). I 1980-1986 opførtes en ny 7-klasset skole i byens udkant. Den udvidedes til en 10-klasset skole i 2001 og eksisterer nu som 9-klasset skole med ca. 400 elever. Den er fra sommeren 2011 den eneste skole på Sydøstlolland.

     

Strandbyernes Skole - Strandbyvej 6

Strandbyerne er en fællesbetegnelse for området ved Handermelle og Sandager. Bygningen er sandsynligvis fra før 1855 og har været i brug som skole frem til 1960, hvor den erstattedes af Krumsøskolen. Den har høj bevaringsværdighed.

Sløsse Skole - Tunnelen nr. 9

Den eksisterede bygning er opført i 1837 og fungerede frem til 1960 med små ændringer. Dette år erstattede den nybyggede Krumsøskole Sløsse, Strandby og V. Ulslev skoler.

Sløsse Skole er i dag privat beboelse. Bygningen har høj bevaringsværdi.

 

     
       

I St. Musse findes 2 skolebygninger:

Den ældste ligger på Musse gade 12. Den stammer sandsynligvis fra ca. 1850 og har middel bevaringsværdi. Den afløstes i 1912 af en ny skole på Lille Mussevej ??, som har høj bevaringsværdighed. Den nedlagdes i 1963 sammen med skolerne i Stubberup, Herritslev og Døllefjelde til fordel for den nyopførte Brydebjergskole.    

     
     

Den engelske Skole

Teknisk Skole

2001-bygningen

1954-bygningen

Nysted Efterskole
Højskolen
1986-bygningen
1911-bygningen
  

Tågense Skole - Kørsledsvej 2

Denne skole blev opført i 1906 og var nedlagt før 1958. Den erstattede en ældre skole på Tågense Engvej. Høj bevaringsværdi.

 

Stubberup Skole - Stubberupvej 9

En tidligere skole lå på en markvej øst for Stubberup. Den blev afløst af den viste bygning, som blev taget af brug i 1963 da Brydebjerg-skolen blev opført. Lav bevaringsværdighed.

     
    

I Vantore findes 3 skolebygninger:

Den ældste er Rytterskolen fra 1722 på Vantorevej 65. Den afløstes i 1908 af en ny skole på Vantorevej 61. Allerede 1911 blev en Forskole bygget på Vantorevej 74. Omkring 1960 blev alle elever fra Vantore flyttet til Nysted Skole. De 3 skoler er i dag private boliger.

Rytterskolen og 1906-skolen er tildelt høj bevaringsværdi, mens forskolen er middel bevaringsværdig.

2008

før 1900

Ø. Ulslev Skole - Korsvej 5

Skolen er opført i 1903 et stykke syd for byen tæt på krydset Korsvej/Øllebøllevej/Høvængevej/Kølle Alle. Lav bevaringsværdi.

 

    

Vester Ulslev skole - Dalbakkevej 28

er en såkaldt rytterskole, der fungerede i 237 år fra 1723 til 1960. Dette år blev Krumsøskolen taget i brug som erstatning for V. Ulslev, Strandby, Sløsse og Godsted skoler. Middel bevaringsværdi.