SNNB; Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted-Banen [til forsiden]


Jernbanen mellem Nysted og Nykøbing blev officielt indviet d. 15. december 1910. I maj 1911 blev banens strækning til Stubbekøbing taget i brug. I 1961 ophørte passagertransporten og i slutningen af maj 1966 blev baneselskabet afviklet og banestrækningen nedlagt.

Tilbage i Nysted og omegn står 4 stationsbygninger (Nysted, Kettinge, Frejlev og Flintinge, nogle lagerbygninger ved Frejlev station samt en del af banens tracé, der nu anvendes som vej (Wichmandsvej, Ålholmvej og Fuglsangvej).

Man kan se rester af tracéet lige nord for Kettinge, hvor en sporet forløber i en blød bue mod nordøst, mens de senere anlagte veje mødes i et 90ºs kryds. Også ved Frejlev og Flintinge ses resterne, i Flintinge som en cykelsti helt til Toreby. I krydset Hønselægget, Koalleen, Sløsserupvej,  Vaasevej ses en rest af Fuglsang trinbræt.

Her kan man læse mere om SNNB:
    

Nysted station ejes af Guldborgsund Kommune og rummer mødelokalet "Stoppestedet" og Nysted Lokalarkiv. Bygningen er stort set magen til stationen i banens andet endepunkt, Stubbekøbing. Bygningen er bedømt til at have høj bevaringsværdi.

    

Kettinge, Frejlev og Flintinge stationer er bygget efter samme koncept. De udnyttes i dag til privat beboelse. Her ses fra venstre: Kettinge og Frejlev stationer, der begge er af høj bevaringsværdi.

Ved Frejlev station ligger stadig 2 af banens pakhuse, der desværre er i meget dårlig stand. De vurderes til at have middel bevaringsværdi.