Fredede huse i Nysted [til forsiden]


 

Adelgade 11 - Clausens Pakhus

 - pakhuset mod Adelgade ”Clausens Pakhus” (1807) - Fredet 1984.

Rummer nu Nysted bibliotek

 

 

Adelgade 11 B - Bønnelyches Pakhus

- det fritliggende pakhus "Bønnelyches Pakhus" (1851) - Fredet 1984. 

Ejes af Nysted Bevaringsforening

 

 

 

Adelgade 23

Forhuset (1870) og baghuset (1872) - Fredet 1984.

 

 

 

Østergade 9 - Borgerstiftelsen

Forhus og baghus (1877-78) - Fredet 1984.

 

 

 

 

Østergade 13

Forhuset (1876) - Fredet 1984.

 

 

 

Strandvejen 20 - Røgehuset

(1871) - Fredet 1983.

 

 

 

Ny Østergade 11 - Nysted vandtårn

Vandtårnet (1912-13 af arkitekt Alf. Jørgensen og ingeniør Georg Jochumsen) - Fredet 2003.
 

Tårnet er istandsat efteråret 2011 og ejes nu af Foreningen Nysted Vandtårn, der har planer om at indrette tårnet som et oplevelsessted.

Gammel Torv 9

Forhuset (1874) - Fredet 1954, men affredet 2011 i forbindelse med Kulturstyrelsens landsdækkende gennemgang af fredede bygninger.

Nu har huset bevaringsværdi 3.

 

 

Gammel Torv 7

Huset er bygget omkring 1680, delvis på den høje sokkel fra det i 1654 nedbrændte rådhus, som ifølge Resen’s Atlas lå nøjagtig ud for Gammel Torv 5-7. 

Det synes, som om nr. 7 er det første af en række ”boder” (beboelser), fordi gavlmuren ind imod nr. 5 indlysende er en indermur. Af denne række består i dag desværre kun nr. 7.

Husets facade indeholder afboringer efter dobbelte skråstivere i undertavlene og meget mindre vinduer og en lavere indgangsdør med overligger.

Gammel Torv 5 -

baghus - forhus - Huset er opført i midten af 1700-Tallet, men nævnes i sin nuværende form første Gang i 1847. Kvisten (frontespidsen) er opført ca. 1920 af Arkitekt Johs. Holck, samtidig med at Huset fik ”nye” (meget store) småsprossede Vinduer.

I baghuset (første gang nævnt 1847) er der endnu i dag 2 spiltove til heste og plads til 4 Køer, som Avlsbruger Carl Pedersen hver dag ad Søndergade trak ud til ejendommens avlsjord (hvor nu Nysted Skole ligger).

Gammel Torv 3 -

Huset er opført i 1700-Tallet, men adskillige gange forkortet/forlænget i sammenhæng/aftale med Gammel Torv 5, senest med en portåbning ind mod Nr. 1

I midten af 1800-tallet var huset i en periode præstegård og senere fiskehandel med butik i porten og stort røgeri i gården.

Gammel Torv 2

Forhuset (1831, ombygget 1922 af Johannes Holck) med side- og baghus samt den brolagte gårdsplads. - Fredet 1983.

 

 

 

 

 

Fiskergade 12

Forhus og sidehus (før 1761) - Fredet 1984.

 

 

 

Adelgade 80 - Emil Aarestrups Hus.

Forhus (1700-tallet, ombygget ca. 1800), søndre sidehus med lude (ca. 1800) og nordre sidehus med lude (før 1791) - Fredet 1982.

Henvisning til Aarestrupforeningen

 

 

Adelgade 28 B

Forhuset (første halvdel af 1600-tallet) - Fredet 1982.

 

Adelgade 40

Pakhuset (mellem 1781 og 1791, ombygget 1928) - Fredet 1984.

 

Ændringer i facaden er udført i 1800-Tallet, indlysende på grund af nye, større vinduer og en hoveddør (som imidlertid er en brugt inderdør fra et andet hus!). 

Indvendig er huset helt originalt med åbent Ildsted i meget lille køkken og boligarealet består af 1 værelse og forstue.

(Se rekonstruktionstegning af Peter Bering)