Bønnelyches Pakhus  [til forsiden]


Bevaringsforeningen ejer Bønnelyches Pakhus, Adelgade 15.

Huset er bygget i 1851. Det er grundmuret og 25 fag langt og to etager højt med tegltag. Huset blev købt 1986 og istandsat med tilskud fra det offentlige.

September 2012: Status vedrørende Bønnelyches Pakhus

  • Der arbejdes på at sikre et retmæssigt skøde på huset. Læs artiklen i Folketidende.

  • Vandindtrængning på grund af skader i tag, tagtilslutning og vestgavl har truet bygningen. Dette blev stoppet gennem restaurering af denne bygningsdel i 2010.

  • Bygningens ydermure er pudset murstensvæg. Disse var slemt medtagne med afskallet puds og dybe åbne fuger mellem murstenene. I 2011 blev alle ydermure repareret og pudset op, således at ydermurene kunne være klargjort til kalkning.

  • Stueetagen har 24 vinduer i træ med sprosser og 2 døre. Disse var fysisk intakte, men meget udtørrede og i kraftig behov for omsorg. I 2011 er trævinduerne gennemgået og behandlet med kit og linolie via en frivillig indsats under fagkyndig vejledning.

  • 2012 er bygningens ydermure blevet kalket - Nystedgul.

  • Midlerne til opgaven er bragt til veje ved fondstilskud fra Langeland og Lolland-Fasters og Langelands Brandsocietets Fond Thorkild Høeghs Mindelegat og Nysted Bevaringsfond.

  • I 2014 er bygningens 33 karakteristiske jernskodder på 1. sal og i gavlene er blevet renoveret. Læs mere her

Bestyrelsen har det sigte at gøre huset til en central udstillingsbygning i byen og over et antal trin at gennemføre de renoveringer, som er nødvendige for, at dette formål kan opfyldes.

 

2014 efter renovering af bl.a. skodderne
  

September 2012:

Før restaureringsarbejderne: