Bevaringsværdige bygninger [til forsiden]


I mange kommuner, bl.a. den gamle Nysted Kommune, har man registreret bygningers bevaringsværdi efter den såkaldte SAVE-metode. SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" (= Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet). Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog veje tungest. Bevaringsværdien hænger også sammen med bygningens arkitektur og historie:

Kategori 1-3 (høj bevaringsværdi): Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede. Derudover findes her bygninger som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. 

Kategori 4-6 (middel bevaringsværdi): Bygninger med bevaringsværdierne 4-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.  

Kategori 7-9 (lav bevaringsværdi): Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.

Når der senere sker ændringer med bygningen, kan karaktererne ændre sig, og der bliver muligvis behov for at korrigere bevaringsværdien. En bygning kan ved en god tilbageføring eller renovering opnå en højere karakter end ved den oprindelige vurdering.

Bevaringsværdien siger intet om, hvorvidt et hus er godt at bo i.

Hele landet

I hele landet har ca. 355.000 bygninger på nuværende tidspunkt fået vurderet deres bevaringsværdi efter SAVE-metoden. Registreringen af bevaringsværdi er et redskab for kommunerne, så de kan udpege bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen eller i en lokalplan. Først da er en bygning nemlig bevaringsværdig i lovens forstand. Kulturarvsstyrelsen kan også udpege bevaringsværdige bygninger. Det er dog altid kommunen, der har ansvaret for bevaringsværdige bygninger, uanset om de er udpeget af kommunen selv eller af Kulturarvsstyrelsen.  

Bevaringsværdige bygninger i Nysted og omegn

I Nysted Kommune fandtes i 1993 ved udarbejdelsen af Kommuneatlas Nysted 3129 bygninger opført før 1940 fordelt på 9 kategorier. Det er nu mange år siden. Nogle bygninger er i mellemtiden misligholdt eller revet ned, andre er ombygget uden respekt for traditioner eller omgivelser, mens atter andre er vedligeholdt og moderniseret på eksemplarisk måde. Derfor kan listen her og Kulturarvsstyrelsens database kun være vejledende.

1: 19 bygninger - 2: 84 bygninger - 3: 557 bygninger -
4:
744 bygninger - 5: 800 bygninger - 6: 281 -  bygninger -
7:
42 bygninger - 8: 53 bygninger - 9: 26 bygninger.

Det er vores agt, efterhånden at vise
alle bygninger i Nysted Kommune med bevaringsværdi 1-3 ordnet efter vejnavne.