Lokalplaner

En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v.

Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun
fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Bemærk at listen muligvis ikke er udtømmende,

 1. Bevarende lokalplan 132 for Nysted by - 2013
 2. Nysted Efterskole - 2009
 3. Klostervej - 2008
 4. Sdr. Kongemarksvej / Strandbo - 2006
 5. Døllefjelde Musse Naturpark - 2006
 6. Golfbane ved Stubberup - 2006
 7. Møllevej 8 - 2005
 8. Feriecenter og sommerhuse - 2005
 9. Boligområde øst for Wichmandsvej v/Syrenvænget - 2004
 10. Rosenvang - Hvedevænget - 2001
 11. Kettinge Savværk - 2001
 12. Vindmølleklynge Vest for Vantore - 1999
 13. Vindmølleklynge ved Sønderhave - 1999
 14. Vindmølleklynge ved Bækkeskov - 1999
 15. Område til erhvervsformål i Frejlev - 1998
 16. Feriecenter Stubberup - 1997
 17. Havnefronten - 1996 (muligvis afløst af plan 132 fra 2013)
 18. Fuglegårdsvej Industri - 1990
 19. Campingplads m.v. - 1983
 20. Egevænget - 1987
 21. DMI - 1987
 22. Rosenhaven - 1986
 23. Skole, Hal, Fritid - 1979
 24. Elletoften, Birketoften - 1978
 25. Rosenvænget - 1978
 26. Skansegården og Birkely - 1974
 27. Bevaringsplan 1973 for Nysted by - ophævet