Medlemsskab

Alle interesserede personer, foreninger og virksomheder kan tegne medlemskab.

Kontingent pr år:

  • Personligt medlemsskab: 200 kr.
  • Husstandsmedlemsskab: 300 kr.
  • Erhvervsmedlemsskab: 500 kr.

Kontingentet inkluderer et abonnement på bladet ”By og Land”, der udgives af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Man kan tegne og opretholde medlemskab ved at indsætte kontingentet på foreningens medlemskonto i Danske Bank i Nysted: 9570 165 9618.

Husk at angive navn, adresse og evt. mailadresse ved indbetalingen.