Forsiden

Velkommen til et nyt udseende

Indholdet er stadig lidt sparsomt, men hele det gamle sted er stadig tilgængeligt her:  Det vil kunne ses, indtil det er overført til det nye sted.

Efterhånden som det relevante indhold overflyttes til det nye sted, vil det blive fjernet fra det gamle.

Facebook

Nysted Bevaringsforening skal:

  • Fremme bygnings- og landskabskulturen i Nysted og omegn.
  • Arbejde for bevaringen af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger.
  • Arbejde for bevaring af by- og havnemiljøer og karakteristiske landskaber.
  • Stå til rådighed for Guldborgsund Kommune og andre relevante parter i spørgsmål, der falder ind under foreningens formål.
  • Udpege et medlem til bestyrelsen for Guldborgsund Kommunes Bevaringsfond.

Kære medlem af Nysted Bevaringsforening

Nysted Bevaringsforening kontingent 2021  & Generalforsamling

Kære medlem af Nysted Bevaringsforening.

Selvom mange ting stadig ikke er, som de plejer – så fortsætter bevaringsforeningen de fleste af sine aktiviteter med bl.a. hjælp til medlemmernes spørgsmål om bygningsbevaring og Lokalplan samt deltagelse i Guldborgsund Facaderåd. Bladet By og Land sendes også fortsat til alle medlemmer.

Kontingent for 2021 bedes indbetalt snarest og senest d. 1. marts på foreningens konto i Danske Bank: Regnr 9570 kontonr 165 9618.

  • Personligt medlemskab   200 kr.
  • Husstandsmedlemsskab  300 kr
  • Erhvervsmedlemsskab    500 kr

De, der er nye medlemmer, og/eller har indbetalt kontingent indenfor de seneste 2 måneder, kan se bort fra ovenstående.

Vi har på grund af Corona ikke kunnet afholde Generalforsamling i 2020, og generalforsamlingen for 2021 vil ikke blive indkaldt, før vi igen har mulighed for at forsamles i større grupper.

Den nuværende bestyrelse fortsætter  ufortrødent indtil det har været muligt at afholde generalforsamling.
Vi håber på længere, lysere og varmere dage - og at alle igen snart kan trække vejret frit.

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Nysted Bevaringsforening.

Bestyrelsen pr. 1/1 2021