Forsiden

Velkommen til et nyt udseende

Indholdet er stadig lidt sparsomt, men hele det gamle sted er stadig tilgængeligt her:  Det vil kunne ses, indtil det er overført til det nye sted.

Efterhånden som det relevante indhold overflyttes til det nye sted, vil det blive fjernet fra det gamle.

Facebook

Nysted Bevaringsforening skal:

  • Fremme bygnings- og landskabskulturen i Nysted og omegn.
  • Arbejde for bevaringen af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger.
  • Arbejde for bevaring af by- og havnemiljøer og karakteristiske landskaber.
  • Stå til rådighed for Guldborgsund Kommune og andre relevante parter i spørgsmål, der falder ind under foreningens formål.
  • Udpege et medlem til bestyrelsen for Guldborgsund Kommunes Bevaringsfond.

Kære medlem af Nysted Bevaringsforening

Efter afholdelse af generalforsamling d. 23. marts 2022 i Nysted Sejlklubs dejlige lokaler er hjemmesiden nu opdateret med beretning, referat samt oversigt over den nye bestyrelse.
Godt forår & god sommer til vore medlemmer
Venlig hilsen bestyrelsen