Forsiden

Velkommen til et nyt udseende

Indholdet er stadig lidt sparsomt, men hele det gamle sted er stadig tilgængeligt her:  Det vil kunne ses, indtil det er overført til det nye sted.

Efterhånden som det relevante indhold overflyttes til det nye sted, vil det blive fjernet fra det gamle.

Facebook

Nysted Bevaringsforening skal:

  • Fremme bygnings- og landskabskulturen i Nysted og omegn.
  • Arbejde for bevaringen af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger.
  • Arbejde for bevaring af by- og havnemiljøer og karakteristiske landskaber.
  • Stå til rådighed for Guldborgsund Kommune og andre relevante parter i spørgsmål, der falder ind under foreningens formål.
  • Udpege et medlem til bestyrelsen for Guldborgsund Kommunes Bevaringsfond.

Kære medlem af Nysted Bevaringsforening

Så har Corona igen taget fart og påvirket vores hverdagsliv.

Efter først at have indkaldt (og aflyst) til generalforsamling d. 19/3-20 og derefter igen d. 8/10-20, er smittebølgen nu igen så aktiv, at bestyrelsen derfor har besluttet, at det ikke længere giver mening at afholde generalforsamling i 2020.

Dette er godt nok i modstrid med vedtægterne for foreningen, men både retningslinjer fra myndighederne og sund fornuft taler for aflysning.
Det er bestyrelsens beslutning, at bestyrelsens sammensætning er uændret indtil næste generalforsamling (foråret 2021), og at valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er skubbet med et år. D.v.s. at de, der var på valg 2020, først kommer på valg i 2021, samt at de, der skulle være på valg i 2021, først kommer det i 2022.

Beretning, regnskab og budget er udarbejdet, og kan ses her.
Eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan sendes til foreningens mailadresse.

Pas på hinanden henover vinteren - vi ses, når foråret dukker op!

På bestyrelsens vegne
Poul Jørgensen, formand

PS. Husk at foreningen har lavet en ny flot plakat med dørhåndtag fra Nysted. Plakaten kan købes hos Heidis Blomster og koster kr 100,-